ARI HANNILA

PERSONLIG PORTFOLIO

VÄLKOMMEN TILL MIN VÄRLD


HÄR KAN DU TITTA OCH LYSSNA PÅ ALSTER JAG HAR PRODUCERAT.

GIMP

HAR UNDERVISAT I BILDBEHANDLING OCH DÅ I PROGRAMMET GIMP. HÄR ÄR NÅGRA EXEMPEL.